Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

parampam
19:24

November 08 2017

parampam
17:59
Myślę, że kluczową informacją do zdjęcia powinien być fakt, że to namalowali na wejściu do V LO i uczniowie codziennie zmagają się z tytułowym  przesłaniem Hartwigowej ;)

November 05 2017

parampam
15:09
Jestem mistrzem przykrywania problemów. 
Trzeba z tym skończyć, zmierzyć się z tym wszystkim i zmienić swoje życie.
Nadchodzi następny level.
parampam
10:44
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
parampam
10:34
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

November 01 2017

parampam
14:29
4376 c75d

October 14 2017

parampam
20:28
A tak serio, to wcale się nie trzymam. Jak tak dalej pójdzie to odepchnę od siebie ludzi.
Reposted byniskowopartyhardorgtfodivireylin

October 10 2017

parampam
19:29
19:29
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
parampam
19:20

October 06 2017

parampam
13:46
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viaPoranny Poranny

October 03 2017

parampam
19:55
2847 c59f 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianoisetales noisetales

September 29 2017

parampam
16:31
9950 5f84
Reposted fromzungud zungud viaPoranny Poranny
parampam
16:29
6704 97a7
Reposted from2017 2017 viaPoranny Poranny
parampam
16:25

September 05 2017

parampam
17:45
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie viaPoranny Poranny

August 27 2017

parampam
15:59
Już nie zadzwonię, nie pokażę nowej fryzury, nowego ciucha, nawet jakby się jej nie podobał. Nie poskarżę się na teściową, nie usłyszę "weź się nie przejmuj". Nie będę siedzieć po nocy w kuchni, w dymie papierosowym opowiadając co u mnie, a ona co u niej. 

Nie chciałam się tu wyrzygiwać emocjonalnie, ale chuj.

August 23 2017

parampam
18:31
Powoli nie umiem w życie
Reposted byyanekNicTuPoMnievigilendlesslove16nazwazdupy

August 20 2017

parampam
11:08
Smiena dobra na wszystko! Kupisz za grosze, bo ludzie nie doceniają tego skromnego pudełeczka

August 13 2017

parampam
17:57
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl