Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

parampam
11:19
Dokończyć licencjat w 11 godzin? Challenge accepted!

June 28 2015

parampam
07:06
1661 8ff8 500
Reposted fromfoina foina viakjuik kjuik

June 25 2015

parampam
13:41
2218 bf45 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viastrangeee strangeee

June 23 2015

17:21
3910 9018 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viagazda gazda
parampam
10:30
parampam
09:54
parampam
06:47
Absolutorium, jakie to piękne słowo!
06:43
7047 9807
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaaskman askman
06:43
7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaaskman askman

June 22 2015

parampam
18:08
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viamillys millys
parampam
17:58
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaantoninaa antoninaa
parampam
10:07
1968 eb9d
09:56
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaheima heima
parampam
09:36
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viayossarian88 yossarian88

June 21 2015

parampam
22:40
3962 9640
Reposted fromimyours imyours viacouples couples
parampam
18:16
Tęsknię za byciem dzieckiem. W niedzielę wieczorem wystarczyło podejść do domofonu i zapytać: dzień dobry, czy XXX wyjdzie? I wychodził. Dziś umówić się spontanicznie graniczy z cudem.
09:20
0380 3cb8
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaciarka ciarka
parampam
06:50
Pomnik Marszałka Piłsudskiego Lublin Noc Kultury 2015
Reposted frombatmanck batmanck viapannalu pannalu

June 20 2015

parampam
21:47
0073 5a73
Reposted frompesy pesy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:47
2306 47f7
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viablah blah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl