Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

parampam
11:07
To co sie tu dzieje podchodzi pod paranoję. Nie mam na to lekarstwa, nie mam zielonego pojęcia co mogłoby pomóc. Niemoc jest niszcząca.

July 15 2017

parampam
18:10
BASY MUSZĄ ŁAMAĆ ŻEBRA!
parampam
18:07
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje

July 08 2017

parampam
19:09
może tak bym rzuciła to świństwo...
parampam
17:18

July 03 2017

parampam
16:22

June 28 2017

parampam
18:26
jakże to jest paskudne, że w tak łatwy sposób można zniszczyć cudowne wspomnienia. jakże smutne jest to, że w tak łatwy sposób, tak dziecinny, tak niedojrzały i pod wpływem emocji wszystko się rozsypuje. efekt domina. ile potrzeba czasu, żeby uświadomić sobie, że ten bajzel to nie tylko twoja wina. 
faken chyba dorośleję...
parampam
16:37
Sranie w banie. 
Burzaaaa!!! <3

June 16 2017

00:37
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
parampam
00:34
2446 1e65
ukelele sounds
parampam
00:32
00:17
6833 090a 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
00:15
3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

June 10 2017

parampam
08:52
1702 bc33 500
Reposted fromfoods foods vianoisetales noisetales

June 07 2017

parampam
22:28
Nie da się tak bez Ciebie zasnąć w tym wielkim łożu... 
22:26
2336 3d37 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viamaardhund maardhund

June 03 2017

parampam
16:58

May 30 2017

parampam
20:40
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaPoranny Poranny

May 09 2017

parampam
19:51
3025 c1a9
Reposted fromdajmiwszystko dajmiwszystko viayanek yanek

April 28 2017

parampam
13:47
so... it begins again. 
Tripple this time...
Tripple helplessness...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl