Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

parampam
20:53
4174 b63d 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamaardhund maardhund
parampam
20:52
11:02
0514 3a75 500
Reposted fromidiod idiod viaflyleaf flyleaf

November 07 2018

parampam
20:48
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viasleeplessy sleeplessy

October 30 2018

parampam
08:31

October 24 2018

parampam
16:07
"Jak pojechałaś oduczyłam się rozmawiać z ludźmi o ważnych rzeczach" 
No to i ja.
Reposted byLookrecjaiammistakespokodama

October 09 2018

parampam
16:12
6181 f381 500
Reposted fromcarol91 carol91 viafajnychnielubie fajnychnielubie
parampam
15:26
Coraz bardziej jest mi smutno, kiedy uświadamiam sobie (a robię to ostatnio zaskakująco często), w jakim durnym społeczeństwie żyjemy w dzisiejszych czasach. Szczególnie boli mnie horda antyszczepionkowców. Są to ludzie mało logicznie myślący, nabuzowani, przeświadczeni o ogromie swojej wiedzy bazującej na jakimś artykule/poście/wypowiedzi jakiegoś albo cwanego gagatka, abo jeszcze bardziej durnego od nich (no ale dalej cwanego) imbecyla! Nie są zupełnie zainteresowani sprawdzeniem otrzymanych wiadomości i albo to wynika z ich lenistwa, albo braku podstawowej wiedzy i umiejętności szukania, i rozumieniu (!) faktów. 
Internet i "wolne media" robią z ludzi jeszcze większych debili niż są nimi w rzeczywistości. 

Dobra, wyrzygałam się z frustracji... chyba mi lepiej.

October 07 2018

parampam
12:54
6012 7f72 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaters laters
parampam
12:53
1243 be7a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatarczyn tarczyn
parampam
12:52
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakropq kropq

October 01 2018

parampam
17:44
9378 4bc4
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny

September 27 2018

parampam
07:08
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viamaardhund maardhund
parampam
07:08
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viamaardhund maardhund
parampam
07:06
1416 88b7
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny
parampam
07:06
almost Claptone cup! :3

September 23 2018

20:39
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viamaardhund maardhund
parampam
20:39
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaardhund maardhund

September 18 2018

parampam
08:23

September 17 2018

parampam
17:30
2479 d8af
Reposted frompsychedelix psychedelix viavigil vigil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl